Visa alla artiklar

Den blå mannen

Tillsatt: 11.05.2016 - Läst: 36963 gånger -

Vem är den blå mannen? Egentligen är han inte blå. Jag bara färgade honom så. För att han ska bli mer synlig.

Här är 12 verkligt gamla kinesiska tecken som ristades in på sköldpaddskal och benbitar för omkring 3-4000 år sen.

Vem kan den blå mannen ha varit?

stor
gammal
viktig
den äldste xxxxxKinesiskt tecken idag:

Han verkar ha varit en viktig och gammal man. Kanske en förfader till kineserna?

himmel
gud xxxxxKinesiskt tecken idag:

Kineserna har under sin 5000 år långa historia tillbett himmelen. Det finns en park i Peking där man kan se och läsa om denna tillbedjan. Vem var himmelen? Han liknar en man. Med ett huvud. Finns det någon koppling till den blå mannen?

förrädare
gå emot
xxxxxKinesiskt tecken idag: 逆 ()

Varför blev den blå mannen en förrädare? Här ser vi honom upp och ner.

etablera
grunda
tillträda tronen xxxxxKinesiskt tecken idag:

Den blå mannen stående på en linje har betydelsen etablera. Någon tillträder en tron. Är det den blå mannen?

utnyttja
begagna sig av
färdas med
åka xxxxxKinesiskt tecken idag:

Den blå mannen klättrar i ett träd. Varför gör han det? Och vad betyder det att någon utnyttjar något?

ge sig av
lämna
gå hädan
gå bort (dö)
förlora xxxxxKinesiskt tecken idag:

Här är den blå mannen och en mun. Betydelsen är att den blå mannen måste ge sig av. Av någon orsak. Han är tvungen att lämna. Tecknet innehåller en mun. Vad åt han? Varför måste han dö?

på grund av
till följd av
hänga kvar vid
föra vidare
orsak xxxxxKinesiskt tecken idag:

På grund av vad då? Blå mannen igen? Inne i en inhägnad.

högmodig
stolt
omåttlig xxxxxKinesiskt tecken idag:

Var den blå mannen högmodig, stolt och omåttlig?

gul
Gule kejsaren xxxxxKinesiskt tecken idag:

Det kinesiska tecknet ovan har betydelsen gul. Det är också en förkortning för den Gule kejsaren, en legendarisk härskare och förfader för den kinesiska nationen. Här ser vi den blå mannen och ett 田-fält rakt på honom.

skilja
separera
annan
annorlunda
konstig xxxxxKinesiskt tecken idag: 异 (異)

Det här tecknet är likt det förra. Det ser ut som om 田-fältet har skilts från den blå mannen. Tecknet har betydelsen att skilja. Kan något ha skett som förändrade historien?

utvidga
sprida
ett stort antal xxxxxKinesiskt tecken idag: 广 ()

Här finns den Gule kejsaren igen. Han befinner sig under något slags skydd. Tecknet betyder att sprida och ett stort antal. Kan det betyda att det kom ett stort folk genom honom? Eller många folk?

ren
lojal
trofast
naken
röd xxxxxKinesiskt tecken idag:

Här har vi den blå mannen ovanpå en eld. Tecknet har betydelsen trofast, naken och röd. Vänta lite. Vad? Sa du att den blå mannen är röd?

Låt mig berätta vad jag tror.

Om det verkligen har funnits en Adam och en Eva, hur skulle då kineserna med sin långa historia inte ha känt till det? Jag tror att kineserna inte bara hade den kunskapen utan också satte in den i sina skrivtecken när de formade dem. Huvudsakligen för att det som skett i världen var deras historia.

är lik på grund av att Adam skapades till Guds avbild. Bibeln säger

"Gud skapade människan till sin avbild" 1 Mos. 1:27

som har betydelsen sprida och ett stort antal, refererar till nästa vers

"Gud välsignade dem och sade till dem: 'Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!" 1 Mos. 1:28

Versen fortsätter

"Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, under fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!' " 1 Mos. 1:28
Tecknet berättar om just detta. Tecknet har betydelsen "tillträda tronen". Gud etablerade en relation med Adam, den första mannen.

Den Gule kejsaren refererar till Adam i Eden.

"Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format." 1 Mos. 2:8

田-fältet kan ha sitt ursprung från denna lustgård.

"Från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården och som sedan delade sig i fyra huvudgrenar. 1 Mos. 2:10

Jag ser fyra floder med ett gemensamt ursprung i tecknet 田, som betyder åker, fält.

"Och Herren Gud gav mannen denna befallning: 'Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö." 1 Mos. 2:16-17

Tecknet har betydelsen att lämna och att dö. När Adam åt av den förbjudna frukten med sin mun var han tvungen att lämna Edens lustgård. Han dog också senare.

har betydelsen ren, lojal, trofast och naken. Adam var allt detta innan syndafallet. Tecknet har en eld i sig. Måhända är det en bild av den härlighet som var över Adam (och Eva). Bibeln säger

"Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra." 1 Mos. 2:25

är berättelsen om hur Adam (och Eva) utnyttjade trädet. De ville bli som Gud.

"Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.' Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna." 1 Mos. 3:5-7

När Adam syndade måste han lämna lustgården. Vi ser i att Adam och Eden har separerats.

"Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård, för att de skulle bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan" 1 Mos. 3:23-24

Titta hur frustrerad Adam ser ut att vara. Allting var annorlunda utanför lustgården.

är den fallna mannen, förrädaren. Adam var olydig mot Gud. Han var högmodig, stolt och omåttlig .

På grund av detta finns det lidande i världen

är Adam i lustgården, inhägnaden. Vi hänger alla kvar vid Adams levnadssätt. Vi för det vidare till nästa generation. Orsaken till allt detta är den gamle mannen. Den blå mannen.

Kan det verkligen vara så att kineserna haft all denna kunskap? Varför inte ifall historien är sann. Det är en omvälvande tanke jag vet det. Men kineserna har tillbett himmelen (eller Shangdi) i tusentals år ända fram till år 1911.

Vi kan alla ha en gemensam förfader.

Den blå mannen.

Fast egentligen är han inte blå.

Han är röd.

Adam har betydelsen röd i den ursprungliga hebreiska texten. Troligtvis på grund av att den jord som han skapades av var just röd.


Hypotes

Mitt antagande är att de första kineserna kände Noa och att de visste allt vi idag vet om Adam samt lite till. Adam var känd i hela världen eftersom han hade levt 930 år och under hela denna tid varit världens äldsta människa. Han hade fått ett eget kinesiskt tecken. Tecknet som betyder stor. På kinesiska frågar man hur stor någon är då man frågar någons ålder.
Orakelbensskrift