Hypotes

Mitt antagande är att de första kineserna kände Noa och att de visste allt vi idag vet om Adam samt lite till. Adam var känd i hela världen eftersom han hade levt 930 år och under hela denna tid varit världens äldsta människa. Han hade fått ett eget kinesiskt tecken. Tecknet som betyder stor. På kinesiska frågar man hur stor någon är då man frågar någons ålder.
Orakelbensskrift