Visa alla artiklar

Den blå mannen - del 2

Tillsatt: 24.06.2016 - Läst: 40500 gånger -

Här är ytterligare 12 kinesiska tecken som ser ut att innehålla den blå mannen. I tecknen är han upp och ner.

bitter
plågsam
mödosam xxxxxKinesiskt tecken idag: 辛

lagöverträdelse
brott
skuld xxxxxKinesiskt tecken idag:

ondska
synd
förrädisk xxxxxKinesiskt tecken idag: 孽

lag
straff xxxxxKinesiskt tecken idag: 辟

straffa (urspr bet) xxxxxKinesiskt tecken idag: 宰

nära
av eget kött och blod
släkt
förälder
i egen person xxxxxKinesiskt tecken idag: 亲 (親)

ord, tal
säga, tala xxxxxKinesiskt tecken idag: 言

drake xxxxxKinesiskt tecken idag: 龙 (龍)

vind
seder och bruk
stil, sätt
åkomma
fenix xxxxxKinesiskt tecken idag: 风 eller 凤

ny, färsk, oanvänd
nyligen, nyss
något nytt, nyhet xxxxxKinesiskt tecken idag: 新

Artikeln är under arbete


Hypotes

Mitt antagande är att de första kineserna kände Noa och att de visste allt vi idag vet om Adam samt lite till. Adam var känd i hela världen eftersom han hade levt 930 år och under hela denna tid varit världens äldsta människa. Han hade fått ett eget kinesiskt tecken. Tecknet som betyder stor. På kinesiska frågar man hur stor någon är då man frågar någons ålder.
Orakelbensskrift