Johan
Bild:Johan
Visa alla artiklar

Edens lustgård

Tillsatt: 06.02.2019 - Läst: 18235 gånger -

"Och Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan, som han hade danat. Herren Gud lät nämligen alla slags träd, som var ljuvliga att se på och goda att äta av, växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, så ock kunskapens träd på gott och ont. Och från Eden gick en flod ut, som vattnade lustgården; sedan delade den sig i fyra grenar." 1 Mos 2:8-10

Det kinesiska tecknet 田 torde ha skapats utgående från den dåtida historiens kunskap om Edens lustgård. Tecknet har betydelsen: fält, åker, jord, mark; fält mark rik på naturtillgångar.

"Den första [grenen av floden] heter Pison, det är den som flyter omkring hela landet Havila, där guld finnes" 1 Mos 2:11

Edens lustgård är en förebild för det kommande paradiset, himlen. Inte konstigt att kinesiskan för ordet himmel har samma uttal som för tecknet 田.

天 [tian] = himmel; gud
田 [tian] = åker

Tecknet högst upp i figuren är 天.

"Och Gud sade: 'Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.' Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: 'Varen fruktsamma och föröken eder och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden.' " 1 Mos 1:26-28

De fyra nedersta radens tecken har betydelsen:

大 [da] = stor; stark; huvudsaklig, viktig; gammal, äldre; store, gamle; som har den högsta åldern
黄 [huang] = Gule kejsaren (den allra första kinesiska kejsaren enlig legenden); gul
异 [yi] = olik, avvikande, annorlunda; konstig, ovanlig, egendomlig; överraskas, förvånas; annan, annat; skilja, separera; främmande; illojal, trolös
屰 [ni] = gå emot, motsätta sig, motarbeta; omkastad, motsatt; ogynnasam, motig; förrädare

Som uttalet 大 [da] antyder, så tror jag att tecknet har sitt ursprung i Adam. Gud skapade Adam till sin avbild. Vi ser likheten mellan 天 och 大. Tecknen har ej förlorat mycket av sitt ursprungliga utseende. Enligt hur tecknet skrev från början så har 天 betydelsen: 大 där uppe. För de två vågräta strecken ovanför 大 har betydelsen 'övre; högsta; upp; ovan, över.

Historien om den gule kejsaren kan ursprungligen ha kommit om kinesernas kunskap om den första människan. I tecknet 黄 (Gule kejsaren) ser vi Adam som råder över Edens lustgård.

Efter att Adam hade syndat måste han lämna Eden. Det ser vi i tecknet 异, som dock inte alls innehåller det budskapet i dagens moderna version av tecknet. Tecknet betyder: separera. Adam och Eden skulle separeras. Utanför var allt annorlunda och främmande. I det ursprungliga tecknet ser vi hur Adam håller upp sina händer och längtar tillbaks till det som var.

Det sista tecknet har en upp och nedvänd Adam. Ursprungligen var 屰 bara en 180 graders rotation av tecknet 大. Det kan man inte skönja idag utgående från de moderna tecknen. Dessutom är tecknet 屰 så föråldrat att det saknas i de flesta lexikon (undantaget Kangxi ordboken från 1700-talet som jag har i min hylla). Lustigt nog kan man skriva det med dator (dock ej alltid). Tecknet betyder förrädare vilket Adam var då han gick emot Guds befallning. Allting vändes upp och ner. Vilket det är än idag.

Kineserna har dock också väntat på en frälsare som ska komma och göra allt bra igen. Historien om denne kvinnans säd finns också i deras tecken. För mer läsning ta kontakt så skickar jag en liten bok i pdf gratis.


Hypotes

Mitt antagande är att de första kineserna kände Noa och att de visste allt vi idag vet om Adam samt lite till. Adam var känd i hela världen eftersom han hade levt 930 år och under hela denna tid varit världens äldsta människa. Han hade fått ett eget kinesiskt tecken. Tecknet som betyder stor. På kinesiska frågar man hur stor någon är då man frågar någons ålder.
Orakelbensskrift