Visa alla artiklar

Kvinnans säd

Tillsatt: 06.07.2020 - Läst: 7731 gånger -Vi har i de två föregående artiklarna sett att lammet och kalven tagit människans straff. Nu ska vi se på himlens son vilket var det slutliga offret för mänskan. Allting finns nedskrivet i de kinesiska tecknen.

har betydelsen son, barn, frö, säd, herre och mästare. Tecknet används ofta efter ett substantiv, adjektiv eller verb som ett suffix.

Detta tecket har fått en sådan vild spridning. Varför?

Idag skrivs så här 子

orakelbenstecken för


har betydelsen med lätthet göra, bra, god, fin, vänlig, snäll, i högsta grad, verkligen, används innan ett verb för att indicera en aspekt som ger tillfredställande och efter ett verb för ett indicera fullbordandet av en handling.

Detta tecken har en son och en kvinna i sig. Det kunde ha betydelsen kvinnans säd, inriktad på den tid då allt skulle bli bra igen.

Idag skrivs så här 好


orakelbenstecken för


har betydelsen garant, borgen, skydda, försvara, bevara, hålla kvar, garantera, säkerställa och trygga.

Detta tecken ser jag som den sanne garanten och den som ska gå i borgen för oss. Det är inte den gamla mannen som ska skydda den yngre. Det är Sonen som ska ska bevara dig.

Pröva att vända detta tecken upp och ner.

Idag skrivs så här 保

orakelbenstecken för


har betydelsen skrivtecken, uttal, handstil, skrift, typsnitt, kalligrafi, ord och uttryck.

Var fanns en bättre plats att gömma dessa saker om inte i de kinesiska tecknen :)

Idag skrivs så här 字

bronsskript för (det finns inget känt orakelbenstecken)

de kinesiska tecknenas museum i Henan


Orakelben