Visa alla artiklar

Munnen talar

Tillsatt: 28.04.2020 - Läst: 8123 gånger -


har betydelsen mun, port, mynning, hål, folk och befolkning. Tecknet är ett piktogram av en mun. Munnen är ett viktigt element i många kinesiska tecken. Det representerar ofta "att tala" eller "ljud" vilka är svåra att avbilda.

Idag skrivs så här


orakelbenskrift för 口


har betydelsen tunga. Orakelbenstecknet tros vara en bild av en tunga som kommer ut ur en mun.

Men varför delas tungans spets i två delar? Tungan liknar ormens. Intressant är att tunga och orm har exakt samma uttal på kinesiska: shé.

Om vi vänder på orakelbenstecknet liknar det som kommer ut ur munnen en människa.

Jag tror att kineserna hade den kunskap Jakob förmedlar i sitt brev i Nya Testamentet långt tidigare:

"Så är ock tungan en liten lem och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänken, huru en liten eld kan antända en stor skog. Också tungan är en eld; såsom en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar, tungan, som befläckar hela kroppen och sätter 'tillvarons hjul' i brand, likasom den själv är antänd av Gehenna. Ty väl är det så, att alla varelsers natur, både fyrfota djurs och fåglars och kräldjurs och vattendjurs, låter tämja sig och verkligen har blivit tamd genom människors natur. Men tungan kan ingen människa tämja; ett oroligt och ont ting är den, full av dödande gift." Jak 3:5-8

Jag ser den olydige Adam komma ut ur munnen . Detta var kinesernas syn på tungan. De gav den till och med samma uttal som orm på grund av det dödliga gift den hade.


Idag skrivs så här

orakelbenskrift för 舌


har betydelsen ord, tal, säga, tala och beskriva.

Detta orakelbentecken är väldigt lik tunga. Och utan tunga kan man varken forma ord eller tala.

Det som kommer ut ur munnen är . Och det tecknet har betydelsen mödosam, bitter och plågsam. Den som talar mycket får också erfara mycket bitterhet och plåga. I Jakobs brev står det också:

"Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta, att vi skola få en dess strängare dom. I många stycken flea vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp." Jak 3:1-2

Och när Jakob skrev detta, så fanns redan dessa kinesiska orakelbenstecken.

I Gamla Testamentet står det: "Död och liv har tungan i sitt våld, de som gärna bruka henne få äta av hennes frukt." Ords 18:21

Kineserna verkar ha känt till allt detta. Det kan vara en orsak att de inte heller talar så mycket som vi. Orakelbenstecknet för att tala visar hur problem kommer ut ur en mun.

Vi känner alla till ordspråket: "Tala är silver, men tiga är guld."

Idag skrivs så här

orakelbenskrift för 言


har betydelsen tala om, meddela, rapportera, stämma, åtala, anmäla, enträget be om, begära, tillkännage, informera, fullborda och uppnå.

Både orakelbentecknet och det moderna kinesiska tecknet består av två delar: en mun och en oxe .


Både får/lamm och oxe är uppbyggt på den olydige Adam . Dessa två djur har offrats till Himmelens gud genom den kinesiska historien. Båda djuren har sin kropp som . Endast djurens respektive horn är tillagda.

Och varför kommer en oxe ut ur en mun? Kan svaret finnas i att oxen tog Adams straff. Den åtalades för Adams brott. Liksom fåret/lammet så bar oxen straffet för Adams synd. Detta informerades. Oxen dödades och genom dess blod kunde tillfällig förlåtelse uppnås.

Hela detta förfarnade skulle också berättas för kommande generationer.

Idag skrivs så här

orakelbenskrift för 告

orakelbenskrift för oxe 牛


Orakelben