Visa alla artiklar

Kläder för Adam & Eva

Tillsatt: 27.03.2021 - Läst: 26374 gånger -


har betydelsen gå med i, bli antagen i, in, gå in, komma in, motsvara och stämma överens med. En teori är att tecknet avbildar en pilspets.

Idag skrivs så här .

orakelbenskrift för


har betydelsen kläder, hölje, skal och överdrag. Enligt traditionella förklaringar avbildar tecknet en forntida jacka.

Jag tror att tecknet avbildar något annat. Om man ser noga, så ser man två personer under ett skydd. Se nedan.

två personer med ryggarna mot varandratvå personer under ett skydd (kläder)

Jag tror att tecknet avbildar Adam och Eva under Guds beskydd. Ursprungligen behövde ju inte Adam och Eva några kläder. Den enda orsaken till att de behövde det var synden. Guds härlighet lämnade dem när de åt den förbjudna frukten. De märkte att de var nakna. Vad hände efter att Adam och Eva syndat? Bibeln säger att utan blodsutgjutelse finns ingen förlåtelse. Ett djur måste dö. För att sona Adam och Evas synd. Jag ser Adam och Eva gå in () i Guds rättfärdighet genom blodet från detta offerdjur.

Jag ser också avbilda kläderna av skinn som Gud sedan klädde dem med.

Tecknet uttalas på samma sätt som tecknet för rättfärdighet. Det är bara tonen som skiljer. Det första tecknet uttalas och det andra .

Idag skrivs så här .

orakelbenskrift för


har betydelsen för första gången, början, i början, första dagen, grundläggande och ursprunglig. Både orakelbenen och det moderna tecknet innehåller två delar: kläder och en kniv. Forksare tror att tecknet avser början av klädproduktion.

De första som någon gång behövde kläder var Adam och Eva. Gud gjorde kläder av skinn åt dem. För att göra sådana kläder behövde ett djur dö. Det behövdes en kniv. För första gången såg Adam och Eva blod. De såg död. Måhända var det Adam själv som var tvungen att döda djuret. Att kläderna kom från ett djur och inte en växt var viktigt. Ingen förlåtelse ges utan att blod utgjuts. Jag tror att djuret som fick dö var ett lamm. Det var en förebild på den kommande frälsaren.

Idag skrivs så här .

orakelbenskrift för


har betydelsen ligga tätt intill, stödja sig mot, lyda, rätta sig efter och följa. Både orakelbenen och det moderna tecknet består av två delar: kläder och en person. I orakelbenen finns personen inne i "kläderna".

Min syn på detta tecken är att vi (varje person) ska inse att ett oskyldigt djur behöver dö för att förlåtelse från Gud ska kunna fås. Vi ska aldrig glömma orsaken till att Adam och Eva behövde kläder. Och att det inte bara handlade om yttre kläder, utan också om att ett djur måste dö på grund av deras synd.

Innan Kristi död har i årtusenden får och oxar slaktats för att bringa försoning mellan människa och Gud. Både bland judar och kineser. När Kristus kom var han det slutliga offret. Genom honom kan vi få evig förlåtelse för vår synd. Bibeln säger att Jesus är Guds lamm som borttager världens synd.

Titta på detta sista tecken och vad det betyder. Vi ska rätta oss efter Guds lag och följa hans befallningar. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Det ser jag som det viktiga budskapet i dessa tecken.

Idag skrivs så här .

orakelbenskrift för


Orakelben, 3100-3600 år gammalt