Visa alla artiklar

Ett lamm måste dö

Tillsatt: 05.04.2021 - Läst: 31296 gånger -


De flesta djur är noggrannt avbildade i orakelbenen. Nedan finns tecknen för hund, elefant, råtta, tiger, häst och gris.Ett fåtal djur avbildas på ett annat sätt. Ett av dem är fåret.

har betydelsen får eller get.

Fåret tog Adams plats. Det måste dö. Adam syndade och syndens lön är döden. Men fåret dog istället för Adam.

Fårets kropp har formen av den olydige Adam . Bara fårets horn är tillsatta. I stället för Adam så dog fåret. Fårets uppgift var att bära människans synd. Därför ser tecknet ut som det gör. Inte alls som de andra tecknen för djur.

Ett oskyldigt lamm tog på sig människans straff. Tecknet är också en förutsägelse för den kommande frälsaren som i bibeln kalls för Guds lamm.

Idag skrivs så här

orakelbenskrift för


har betydelsen genera, göra någon generad, skämmas, känna sig förnedrad, skam och vanära. Tecknet innehåller två delar: ett får och en hand. I enlighet med ordböcker är den ursprungliga betydelsen att erbjuda och att överlämna. Det kunde referera till att erbjuda läcker mat.

Men var kommer skam och vanära in i bilden?

Som jag ser det så var fåret ett ungt oskyldigt lamm utan fläck och skrynkla. Adam var full av synd. Han skämdes så att det han gjort ledde till historiens första dödsfall. Men detta måste ske. Lammet måste ta människans straff. Och dess blod utgjutas.

Lammet överlämnades sedan till Gud för syndernas förlåtelse.

Idag skrivs så här . Även från det moderna tecknet ses att det är ett får.

orakelbenskrift för


har betydelsen gynnsam och lyckobådande. Tecknet består av två delar: ett får och ett offeraltare. Den ursprungliga betydelsen är att offra ett lamm.

Det var detta lamm som gav Adam och Eva deras kläder.

Gud kunde ha dödat Adam och Eva omedelbart. Men istället dödades ett lamm. För Adam och Eva var detta något mycket positivt. Människorsläktet kunde fortsätta. Tecknet beskriver denna glädje och lycka. Att det var någon annan som tog straffet. Till all lycka.

Denna procedur att offra ett lamm har i Kina varit en årlig företeelse. Detta har också varit en förebild för det offer som en dag skulle ske då Guds Son dog på ett kors.

Idag skrivs så här . Även från det moderna tecknet ses att det är ett får.

orakelbenskrift för


har betydelsen vacker, bra, god, tillfredsställande, nöjd, tillfreds med sig själv och göra mer tilltalande. Tecknet består av två delar: och , en person med ett får på sitt huvud. En tolkning är att det avbildar en man med fjädrar i håret, en hövding för en stam. En annan att det är en person som är klädd vackert.

Lammets skinn användes som kläder. Men som jag skrev i artikeln om kläder, det finns något mycket viktigare än de yttre kläderna. Blodet som utgjuts. Ett djur som dör. Det straffas trots att det är utan synd.

Tecknet för kläder visar två personer under ett skydd. Tecknet visar oss skyddet. Skinnet från ett lamm. Det är inte bara vackra kläder i en yttre bemärkelse. Det är också gott och gör Gud tillfreds att rättvisa skipas.

Jag ser detta tecken som en bild på Adam klädd i Guds rättfärdighet. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Vi kommer i en senare artikel att se på tecknet för rättfärdighet och det är också uppbyggt på detta sätt.

Idag skrivs så här . Både det gamla och det moderna tecknet visar tydligt vilka delar tecknet består av.

orakelbenskrift för


Orakelben, 3100-3600 år gammalt